Poziom świadczonych usług

Poznaj szczegóły dotyczące usług utrzymania.

§ 1 DEFINICJE
 1. Godziny dostępności – godziny w jakich prowadzimy aktywną korespondencję z Usługodawcami oraz jesteśmy dostępni on-line
 2. Godziny dyżuru – godziny w jakich specjaliści Usługodawcy są gotowi do podjęcia działań naprawczych w przypadku zaistnienia takiej potrzeby
 3. Minimalny wskaźnik dostępności za ostatnie 30 dni – wskaźnik procentowy czasu dostępności Systemy do czasu jego niedostępności. Narzędziem pomiarowym użytym do wyznaczenia tego wskaźnika za okres ostatnich 30 dni jest UptimeRobot
 4. Czas reakcji na zgłoszenia – maksymalny czas po jakim przesłane zgłoszenie zostanie podjęte przez operatora Usługobiorcy. Czas ten liczony jest względem Godzin dyżuru. W godzinach poza Godzinami dyżuru czas nie nalicza się.
 5. Wpływ – jeden z parametrów używany do określenia Priorytetu zgłoszenia. Wpływ przyjmuje jedną z trzech wartości w zależności od zasięgu na użytkowników Systemu:
  1. Wszyscy użytkownicy – błąd dotyka każdego użytkownika korzystającego z Systemu
  2. Wybrana grupa użytkowników – błąd dotyka wskazanej grupy użytkowników, np. administratorzy, użytkownicy zalogowani itp
  3. Pojedynczy użytkownicy – błąd dotyka pojedynczych użytkowników lub jest trudny do odtworzenia przez innego użytkownika
 6. Dotkliwość – drugi z parametrów używany do określenia Priorytetu zgłoszenia. Wpływ przyjmuje jedną z trzech wartości opisującą zakres systemu jakiego dotknął błąd:
  1. Wysoka – oznacza, że główny proces biznesowy nie działa i nie można go zrealizować żadną inną drogą, np. brak możliwości złożenia zamówienia w sklepie, brak możliwości dodania produktu do koszyka itp.
  2. Średnia – oznacza, że główny proces biznesowy nie działa poprawnie jednak jest możliwość obejścia tego problemu lub nie działa proces wspierający, nie będący kluczowym w realizacji celu Systemu np. brak możliwości przetworzenia płatności w złożonym zamówieniu w danej chwili
  3. Niska – oznacza niedogodność lub bład estetyczny nie mający wpływu na działanie całego Systemu stanowiący jednak problem wizerunkowy, np: błędne kolory na stronie, nieprecyzyjne pozycjonowanie elementów w widoku.
 7. Priorytet zgłoszenia – jedna z 4 wartości: Krytyczny, Pilny, Istotny i Zwykły. Priorytet ustalany jest na podstawie 2 parametrów. Pierwszym z nich jest Wpływ a drugim Dotkliwość. Wartości Priorytetu względem tych parametrów przedstawia poniższa tabela:
Wpływ
Wszyscy użytkownicyWybrana grupa użytkownikówPojedynczy użytkownicy
DotkliwośćWysokaKrytycznyPilnyZwykły
ŚredniaPilnyPilnyZwykły
NiskaZwykłyZwykłyZwykły
§ 2 DEFINICJA CZASÓW REAKCJI
pakiet SLA Basic
Godziny dostępności:12:00 – 16:00
Godziny dyżuru:8:00 – 16:00
Minimalny wskaźnik dostępności za ostatnie 30 dni:brak
Czas reakcji na zgłoszenia:
Krytyczny:16h
Pilny:32h
Istotny:48h
Zwykły:80h

Prace w ramach umowy SLA realizowane są jedynie w godzinach dyżuru wskazanych dla niniejszego pakietu.

pakiet SLA
Godziny dostępności:10:00 – 16:00
Godziny dyżuru:8:00 – 18:00
Minimalny wskaźnik dostępności za ostatnie 30 dni:97%
Czas reakcji na zgłoszenia:
Krytyczny:12h
Pilny:24h
Istotny:36h
Zwykły:60h

Prace w ramach umowy SLA realizowane są jedynie w godzinach dyżuru wskazanych dla niniejszego pakietu.

pakiet SLA Pro
Godziny dostępności:10:00 – 17:00
Godziny dyżuru:6:00 – 22:00
Minimalny wskaźnik dostępności za ostatnie 30 dni:99%
Czas reakcji na zgłoszenia:
Krytyczny:8h
Pilny:24h
Istotny:32h
Zwykły:48h

Otwarte zgłoszenia krytyczne realizowane są do czasu rozwiązania zgłoszenia lub zastosowania rozwiązania pozwalającego obniżyć priorytet zgłoszenia.

§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Jeśli usterka została spowodowana świadomym działaniem Usługobiorcy to czas usunięcia jej zostanie rozliczony z pakietu godzin Usługobiorcy lub w razie jego braku zgodnie z cennikiem godzin poza pakietem
 2. Wszystkie zgłoszenia przesłane mailem mają domyślnie priorytet Zwykły. Zmiany wartości priorytetu można dokonać osobiście za pomocą Platformy supportowej.
 3. Niedotrzymanie przez Usługodawcę parametru wskaźnika dostępności uprawnia Usługobiorcę do zniżki w wysokości 50% za dany okres abonamentowy.

Pytania i odpowiedzi

Czy wykonujecie dedykowane rozwiązania pod potrzeby klientów?

Tak. To co ważne to fakt, że staramy się aby rozwiązania były już zweryfikowane na rynku. Stąd w pierwszej kolejności zawsze proponujemy dodatki z palety modułów dostępnych dla danej platformy. Dopiero w ostateczności rekomendujemy stworzenie nowego, dedykowanego modułu. 

Czy mogę zrezygnować z pakietu utrzymania w dowolnym momencie?

Tak. W przypadku pakietów miesięcznych koniec świadczenia usługi nastąpi z ostatnim dniem okresu abonamentowego. W przypadku pakietów rocznych termin i zasady ich rozwiązania są ustalane indywidualnie po zgłoszeniu takiej potrzeby.

Jak liczone są godziny umowy SLA?

Każdy z pakietów SLA posiada określone godziny dyżuru w trakcie których nasi specjaliści są gotowi podjąć działania naprawcze. Te godziny liczą się do czasu jakie każde zgłoszenie oczekuje na potwierdzenie i rozpoczęcie działań.

Adres

Rocket Studio sp. z o.o.
ul. Lęborska 3b
80-386 Gdańsk
NIP: 5833150559